Mantelzorg-
ondersteuning

Als mantelzorger zorgt u soms 24 uur per dag 7 dagen de week voor uw naaste. Dat is een zware taak, zeker als u nog andere verplichtingen zoals uw werk of uw kinderen ernaast hebt. Ik wil u hierin graag ondersteunen. Het Nederlandse zorgstelsel kent hier verschillende mogelijkheden voor.

Wellicht ontvangt u al zorg door een organisatie, maar vindt u dit onvoldoende. Dan kunt u deze zorg ook zelf (particulier) inkopen. Hierdoor kunt u zelf bepalen hoeveel extra zorg u nodig heeft en welke handelingen uitgevoerd moeten worden. Denk hierbij aan verzorging, verpleging, begeleiding van sociale activiteiten of begeleiding in een terminale situatie (bij het sterven).

Respijtzorg geeft u als mantelzorger de mogelijkheid om zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen, zodat u even tijd voor uzelf heeft, om de zorg beter vol kunt houden.
Als u respijtzorg van mij ontvangt, wordt deze ingevuld door mij als professionele zorgverlener in uw eigen huis, zodat u even vrij bent om iets te doen waar u zelf zin in heeft.

Als u of uw naaste door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Ook als u hulp bij het huishouden nodig heeft, kunt u aanspraak maken op een PGB. Met dit budget koopt u zelf zorg in. Met een PGB kunt u zelf de zorg regelen. U kunt o.a. Omega Zorg inhuren en afspraken maken over bijvoorbeeld tijd, plaats en manier van de zorgverlening.
Klik hier voor meer informatie over het PGB.

Omega Zorg is betrokken bij uw situatie. Naast het verzorgen van mijn cliƫnten geef ik ook veel aandacht aan de wensen en behoeften van hun naasten. Dit doe ik met respect voor uw levenswijze.